สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมการผลิตของจีน

ระบบการผลิตอัจฉริยะเป็นเครื่องจักรอัจฉริยะชนิดหนึ่งและผู้เชี่ยวชาญของมนุษย์ร่วมกันประกอบด้วยระบบอัจฉริยะการรวมมนุษย์กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงและการรวมไม่สูงด้วยความช่วยเหลือของการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ของกิจกรรมอัจฉริยะของ ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษย์สำหรับการวิเคราะห์ การให้เหตุผล การตัดสินใจ ความคิด และการตัดสินใจ เพื่อทดแทนหรือขยายงานทางจิตของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมการผลิต ในขณะเดียวกัน การจัดเก็บคอลเลกชันร่วมกันดีขึ้น บูรณาการและการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์การผลิตอัจฉริยะขึ้นอยู่กับรูปแบบใหม่ การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการบูรณาการเชิงลึกของเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงบริการการจัดการการผลิตตลอดกิจกรรมการออกแบบการผลิตของแต่ละลิงค์มีความตระหนักในตนเองตั้งแต่การศึกษาจากการตัดสินใจในปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากความเร็วสูง เติบโตสู่การพัฒนาคุณภาพสูง.ในขณะเดียวกัน ด้วยการยกระดับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิตของจีนจะค่อยๆ เปลี่ยนจาก Made in China เป็นการผลิตอัจฉริยะในจีนการผลิตอัจฉริยะจะกลายเป็นแนวโน้มการพัฒนาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคต ซึ่งหมายความว่าการผลิตอัจฉริยะได้กลายเป็นรากฐานที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาการผลิต และใช้พื้นที่สูง เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปด้านอุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตของจีน ปลูกฝังโมเมนตัมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศของเรา ตระหนักถึงเป้าหมายของโรงไฟฟ้ ​​าด้านการผลิต มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ

1 (1)


เวลาที่โพสต์:-11-2022